Cursul

Moldova

Cât costă? Nu a fost nicio taxă pentru învățăturile Vipassana. Cu toate acestea, există o donație minimă de 150 EUR pentru un curs de zece zile, care este reprezintă costul mâncării și al cazării.

Cum rămâne cu alimentele și cazarea? Alimentația: este oferită cu o gamă largă de mâncăruri vegetariene gustoase, care ar trebui să satisfacă chiar pe cei cu cerințe dietetice. Orezul, legumele și o salată sunt incluse întotdeauna în fiecare zi în meniul de prânz.

Cazare: aceasta este în mare parte împărțită, 2-3 persoane în cameră, pe pat individual.

Cum pot fi sigur că sunt capabil să fac meditația? Pentru o persoană care este cu adevărat interesată, meditația (inclusiv tacerea nobilă) nu este dificilă. Dacă urmăriți cu atenție instrucțiunile, puteți fi siguri de rezultate tangibile. Programul zilei nu este nici prea dificil, nici prea relaxat, ci urmează Calea Mijlociu. Sayagyi U Ba Khin ia învățat pe elevii săi să lucreze cu "ușurință zestuitoare".

Trebuie să fiu budist? Nu, aveți nevoie doar de o minte deschisă și de intenția de a da tehnica unui proces echitabil.

(English version)

How much does it cost? There has never been any charge for the Buddha's Teachings. However, there is a suggested donation of 150 EUR for a ten-day course, which is put towards the cost of food and accommodation.

What about food and accommodation? Food: a wide range of tasty vegetarian dishes is provided, which should satisfy even those with dietary requirements. Rice, steamed vegetables and a salad are always included every day in the lunch menu.

Accommodation: this is mostly shared. Please let us know if you have any special needs.

How can I be sure I am capable of doing the meditation? For a person who is genuinely interested, meditation (including Noble Silence) is not difficult. If one follows the instructions diligently, one can be sure of tangible results. The day's schedule is neither too severe nor too relaxed but follows the Middle Path. Sayagyi U Ba Khin taught his students to work with "zestful ease".

Do I have to be a Buddhist? No, you only need an open mind and the intention to give the technique a fair trial.